USDA Ribeye 2kg

Extremely high marbling

USDA Ribeye 2kg

£135.00Price